Chính sách bảo mật

vinhomesgiangvo.vn là website bất động sản chuyên cung cấp các tin tức cập nhật nhất về dự án Vinhomes Gallery Giảng Võ. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin người dùng khi sử dụng website này. Các thông tin trong chính sách bảo mật dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin người dùng trên website này.

1 – Nội dung thông tin được thu thập trên website này:

Hệ thống của chúng tôi sẽ tự động thu thập các thông tin sau đây khi người dùng truy cập và sử dụng website này:

Ngoài ra, chúng tôi cũng thu thập các thông tin sau đây khi có sự cho phép của người dùng:

2 – Chúng tôi thu thập thông tin từ người dùng như thế nào? 

Chúng tôi sử dụng hệ thống để thu thập các thông tin về đường truyền Internet

Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân của người dùng khi:

3 – Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được như thế nào?

Đội ngũ phát triển website vinhomesgiangvo.vn cam kết chỉ sử dụng các thông tin thu thập được trên website này vào các mục đích dưới đây:

4 – Chúng tôi chia sẻ các thông tin này với ai?

Tất cả các thông tin người dùng được thu thập trên website này chỉ được chia sẻ và sử dụng trong nội bộ đội ngũ phát triển website vinhomesgiangvo.vn